Niemcy

Projekt Comp@s- początek współpracy z Niemcami

Wychodząc naprzeciw współczesnym zapotrzebowaniom nasza szkoła przystąpiła w 2007 r. do projektu Comp@s. Celem tego projektu było ukierunkowanie zawodowe dziewcząt w Polsce i Niemczech. Po przeszkoleniu nauczycieli w Berlinie na temat wykorzystania platformy e-learningowej Lizzy Training, przystąpiliśmy do intensywnej współpracy z żeńską katolicką szkołą z Bad Homburg. Przez kilka miesięcy uczennice obu szkół z klas trzecich zapoznawały się z możliwościami wyboru zawodu w Polsce i w Niemczech. Miały okazję poszerzyć swoje umiejętności interkulturalne poprzez wzajemne kontakty. Do tego celu służyły : czat, poczta elektroniczna, fora internetowe czy stworzona przez nie same strona internetowa.


Goście z Bad Homburg w Świdniku

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku realizuje projekt wymiany międzynarodowej z Niemcami. Projekt ten ma za zadanie stwarzanie możliwości do wzajemnego zbliżenia młodych ludzi z obu krajów. Spotkania młodzieży dają możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia w czasie wolnym i w szkole, jednoczesnej nauki języka, badania historii i teraźniejszości kraju partnera. Dzięki realizacji wspólnych inicjatyw przyczyniamy się do poprawy wzajemnego zrozumienia, pomagamy w przezwyciężaniu uprzedzeń i wspieramy proces pojednania między Polakami i Niemcami.
W tym roku już po raz siódmy doszło do spotkania dziewcząt z żeńskiej szkoły z Bad Homburg z Niemiec z uczennicami naszej szkoły. W dniach 1.06.-6.06.2014 gościliśmy 16 osób z Niemiec wraz ze stałą ekipą opiekunów: panią Marlis Jost i panem Markusem Gruberem. Tradycyjnie program wymiany był urozmaicony i uwzględniał oczekiwania obu stron. W tym roku zwiedzaliśmy Muzeum Martyrologii na Majdanku, Sandomierz, Muzeum w Kozłówce oraz Lublin . Sposób zwiedzania Starego Miasta w Lublinie odbiegał tym razem od tradycyjnego podążania za przewodnikiem i słuchania jego opowieści. Nasza przewodniczka pani Sylwia Masiewicz przygotowała wspaniałą grę terenową pozwalającą w ciekawy, niekonwencjonalny i z pewnością nie nudny sposób poznać najciekawsze zakątki lubelskiej Starówki. Uczestnicy wymiany mieli ze sobą plan miasta i zadania do wypełnienia. Niemieccy goście mieli także możliwość uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych w naszej szkole. Wspólnie z polskimi uczniami uczyli się matematyki, języka polskiego, geografii oraz uczestniczyli w zajęciach artystycznych. Wspólne spędzanie wolnego czasu sprawiało wiele przyjemności – byliśmy na kręglach, co stało się już tradycją naszych corocznych spotkań, wspólnie grillowaliśmy i buszowaliśmy po sklepach.
Uczestniczki wymiany szlifowały swoje umiejętności językowe, które dzięki zawartym przyjaźniom będą dalej się rozwijać. Wymiana nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie finansowe Gminy Miejskiej Świdnik, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i pomocy rodziców, którym serdecznie dziękujemy.
Za realizację projektu wymiany międzynarodowej odpowiedzialne są panie Anna Owsicka-Mazur i Małgorzata Stępień.