Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA W GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w ŚWIDNIKU

DNI TYGODNIA

PEDAGOG
Katarzyna Radek
PSYCHOLOG
Aneta Patyra
PONIEDZIAŁEK
1100 - 1500
0800-0900 – zajęcia indywidualne
900- 1130
WTOREK
1100 - 1530
w tym dor. zawodowe 1430-1530
0800 – 1130
ŚRODA
0930 - 1400
800 – 1000
CZWARTEK
0800 – 0850

0850-0950 – zajęcia indywidualne

0950- 1200
1200 - 1500
w tym zaj. socjoterapeutyczne 1400-1500
PIĄTEK
0800 – 1300
---