Koncepcja pracy szkoły

GIMNAZJUM Z TRADYCJĄ
LUDZIE Z PASJĄ
PRZYJAZNA ATMOSFERA
WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku

„Żyć nie tylko z innymi, ale i dla innych.
Wymagać od siebie, nawet wtedy, gdy inni nie wymagają”

(Jan Paweł II)

Dążymy do tego, aby:

 • być szkołą przyjazną uczniom, rodzicom i pracownikom;
 • dobro ucznia i jego rozwój były wspólną troską nauczycieli, rodziców i samego ucznia.

Naszym celem jest, aby absolwent Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II był kreatywnym Polakiem i Europejczykiem, który:

 • potrafi uczyć się i planować swoje działania;
 • ma motywację do pracy, wie po co się uczy i potrafi dokonywać samooceny;
 • zna i przestrzega normy społeczne i moralne, szanuje innych;
 • podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność;
 • jest świadomy swoich praw i obowiązków;
 • poprawnie i kulturalnie komunikuje się w języku ojczystym i sprawnie posługuje się dwoma językami obcymi;
 • umie prezentować swoje osiągnięcia i współpracować w zespole;
 • dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
 • troszczy się o bezpieczeństwo własne i innych;
 • jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy.

Odrobina współczesności…

 • Dziennik elektroniczny; wyposażenie multimedialne i dostęp do Internetu we wszystkich pracowniach
 • Wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego: z języka polskiego (stanin 8) i języków obcych na poziomie podstawowym i rozszerzonym (stanin 7 i 8), z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych stanin 6;
 • oddanie do użytku nowej bieżni okólnej, wykonanie termomodernizacji budynku, projektowanie nowej sali gimnastycznej;
 • uczniowie zdobywają certyfikat DSD 1 z języka niemieckiego na poziomie B1 i A2;
 • w każdym roku wyjazdy zagraniczne do krajów anglo- i niemieckojęzycznych (dotychczas były to, m.in.: Szkocja, Bawaria, Szwajcaria - obóz językowy), Londyn, Wiedeń, Salzburg, Drezno, Berlin, Wiedeń, , wymiana międzynarodowa z Bad Homburg (Niemcy);
 • Oddziały dwujęzyczne z językiem niemieckim i angielskim;
 • Liczne wycieczki krajowe;
 • Realizacja od 2007 roku, we współpracy z Ambasadą Niemiec i Centralnym Instytutem Kształcenia Zagranicznego w Niemczech, programu DSD;
 • Poznawanie języka niemieckiego we współpracy ze stypendystami z Niemiec;
 • Wprowadzenie od roku szkolnego 2014/15 języka hiszpańskiego;
 • „Szkoła pod żaglami” – rejsy po jeziorach mazurskich, rejs statkiem „Pogoria” po Morzu Śródziemnym;
 • Liczne sukcesy sportowe na poziomie powiatu, województwa, a nawet kraju;
 • Realizacja w oddziałach sportowych szkolenia siatkarskiego w ramach Projektu Szkolnych Ośrodków Siatkarskich;
 • Szkoła należy do międzynarodowego grona szkół partnerskich Niemiec i szkół PASCH „Szkoły: Partnerzy przyszłości”;
 • Współpracujemy z uczelniami wyższymi: KUL, UMCS w Lublinie;
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.