Żyć nie tylko z innymi, ale też dla innych.
Wymagać od siebie, nawet wtedy,
gdy inni nie wymagają.
Jan Paweł II

Scholar

Newsprevious news

Our Gallery all galleries


WE RECOMMEND